Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Văn nghệ Chào mừng 20 năm Đoàn Luật sư Tây Ninh & Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư Tây Ninh - Nhiệm kỳ VI (2013-2018)

Chương trình Văn nghệ Chào mừng Kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn Luật sư Tây Ninh (sáng thứ Năm: 28/11/2013)
& Đại hội toàn thể Đoàn Luật sư Tây Ninh - Nhiệm kỳ VI (2013-2018) - Ngày 28 - 29/11/2013
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét