Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Thơ: "Tôi, cánh chim di"Thơ: "Tôi, cánh chim di" - Vương Quốc Sinh (Vĩnh Tồn Tâm)
Đã được đăng trên Báo Tây Ninh - Ngày 05/01/2013