Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

NHỚ BẠN: Nhạc sĩ Võ Thành Thái


LỜI NGƯỜI VIẾT: 
Võ Thành Thái là bạn học cùng lớp với mình từ lớp 6 đến lớp 12. Đến 1991 - 1992 khi mình sang làm thường trực Hội Văn nghệ tỉnh Tây Ninh, thì Thái là một hội viên tích cực trong mảng nhạc truyền thống. Từ năm 1995 - 2009 mình không có ở Tây Ninh nên không biết Thái đã mất (năm 2000). Cũng trong dịp tình cờ gặp lại ông bạn nhà thơ già Phan Kỷ Sửu, mình mới đọc và chụp lại được bài viết của anh về Võ Thành Thái. Xin trích đăng lại đây cho các bạn cùng học ngày xưa biết, như một nén tâm hương tưởng nhớ người bạn có nhiều khả năng và nhiệt huyết, chỉ có điều sinh nhằm lúc còn có quá nhiều khó khăn. Đến khi mọi việc thuận lợi hơn, thì anh không còn nữa... Bài này anh Phan Kỷ Sửu viết và đăng báo Tây Ninh vào năm 2010.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét